تنهایی را می پسندم

تنهایی را می خواهم با تنهایان

تمنا
 آنگاه که غرور کسي را له مي کني،

 

 آنگاه که کاخ آرزوهاي کسي را ويران مي کني،

آنگاه که شمع اميد کسي را خاموش مي کني،

 آنگاه که بنده اي را ناديده مي انگاري ،

آنگاه که حتي گوشت را مي بندي تا صداي خرد شدن غرورش را نشنوي،

آنگاه که خدا را مي بيني و بنده خدا را ناديده مي گيري ،

مي خواهم بدانم،

دستانت را بسوي کدام آسمان دراز مي کني تا براي رسیدن به نیاز  خود دعا کني؟ ...

 بسوي کدام قبله نماز مي گزاري که ديگران نگزارده اند؟...

 

نویسنده: عبدالستار بخنو ׀ تاریخ: دو شنبه 3 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تنهایی را دوست دارم

تنهایی را میخوام چون در تنهایی از تمام دنیا آزادم 

تنهاییی را میخواهم چون آرامش آور است

تنهایی را میخواهم چون حس پرواز دارم

تنهایی را میخواهم چون مانند آدمها بیی وفا نیست

تنهایی را میخواهم چون هیچ وقت تنهایم نمی گذارد

نویسنده: عبدالستار بخنو ׀ تاریخ: یک شنبه 2 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

سپید

آنجا که ماه،

لبخندی سپید

میزند بر تداوم شب،

باز میشود دهان بسته فریاد رازقی 

در امتداد کوچه بی عابر سکوت.

راه میرود کنار سکوتم صدای نور

باز میشود دریچه بیتاب باطنم.

وین نقطه های سپیدی که روی برگ،

در دستهای کوچک من میشود سیاه،

تکرار میکند تداوم نور و ستاره را

در نت نت ملایم آوای بوتیمار

نویسنده: عبدالستار بخنو ׀ تاریخ: یک شنبه 2 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تنهاییم

  در پیشگاه خویش...   
 

هر گز کنار نکشیده ام پای

از آغاز یک دلهرهء بیهوده راست.

راه ، زیاد رفته اند این چشمهای بی حوصله تار...

حبس ، زیاد کشیده اند این دستهای پینه دار.

هرگز نگفته ام بس است.

اتاقی سه + سه + سه + سه + من

شاهد منست.

 

نویسنده: عبدالستار بخنو ׀ تاریخ: یک شنبه 2 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید


لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , tanha-bikas.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM